Termíny

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Aktuálně probíhající podnikové šetření

Související stránky

Nástroje měření strategické výkonnosti a jejich vazby

Hlavní řešitel: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

Odkaz na dotazník

Cílem projektu je identifikovat míru významnosti kontextových faktorů, které v tuzemských podnicích působí na utváření a účinnost systémů měření strategické výkonnosti.

Logika výzkumu se opírá o předpoklad existence řetězce, jehož články tvoří: (A) externí a interní prostředí podniku, jež ovlivňuje (B) formulaci strategických cílů a strategií, jimiž chce podnik své cíle dosáhnout. Zvolená strategie pak předurčuje výběr příslušných (C) systémů měření strategické výkonnosti. Řádné uplatnění konkrétních systémů měření strategické výkonnosti ústí do (D) kvalitní podpory řízení podniku, v důsledku které podnik dokáže prosadit svou strategii vůči konkurentům a předstihnout je vyšší úrovní své (E) výkonnosti.

Pohled na široký kontext obklopující podnikový systém měření strategické výkonnosti odpovídá poslednímu vývoji výzkumu této problematiky. Ten se od zkoumání jednotlivých měřítek, či souborů měřítek zastoupených např. v populární metodě Balanced Scorecard, posunul za hranice samotného měření, kdy zkoumá podmíněnost volby systému podstatou konkrétní situace. Review vývoje této tzv. contingency theory (Chenhall, 2003) v té souvislosti zmiňuje kontextové faktory jako používaná technologie, nejistota prostředí, velikost podniku, organizační struktura, které později doplnila strategie či národní kultura. Ze soudobějších review se silným citačním ohlasem na ty samé přetrvávající trendy upozorňují autoři Bititci a kol. (2012). Zaznamenali proměňující se pojetí měření výkonnosti, jež se od plánovacího nástroje v rukou manažera určeného primárně ke kontrole plnění jeho příkazů posunulo k učícímu se adaptivnímu systému celé organizace, jenž má současně nezanedbatelné sociálně-kulturní aspekty. Na nežádoucí sociálně-behaviorální konsekvence situace, kdy rozpočty plní současně funkce plánování i motivace, upozorňují např. zastánci iniciativy Beyond Budgeting, kterou odstartovala stejnojmenná kniha autorů Hope a Fraser (2003) a která je dodnes rozšířena v praxi zejména skandinávských podniků (Bogsnes, 2009).

Výsledky výzkumu budou zveřejněny v roce 2017.