Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Publikace

Související stránky

Významným prostředkem prezentace pedagogické a vědeckovýzkumné práce členů katedry jsou publikační výstupy. S ohledem na obrovský rozsah publikačních výstupů (podrobné informace naleznete u jednotlivých členů katedry) zde uvádíme pouze nejvýznamnější knižní tituly, vydané po roce 2000; ty se využívají nejen ve výuce na Vysoké škole ekonomické v Praze, ale také na ostatních ekonomicky zaměřených fakultách a oborech v České republice, na slovenských vysokých školách, v profesním vzdělávání účetních a auditorů obou zemí a jako praktické pomůcky při implementaci manažersky orientovaných systémů řízení v podnicích.

MÚ KRÁL, Bohumil a kolektiv: Manažerské účetnictví – 3. rozšířené vydání
(vydání určené pro potřeby vysokoškolského vzdělání).Praha, Management Press, 2010, 664 stran, ISBN 978-80-7261-217-8 (další autoři ŠOLJAKOVÁ, Libuše, FIBÍROVÁ, Jana, WAGNER, Jaroslav, MENŠÍK, Michal, MATYÁŠ Ondřej, STRÁNSKÝ Jakub)

MÚ

KRÁL, Bohumil a kolektiv: Manažerské účetnictví – 2. rozšířené vydání
(vydání určené pro potřeby profesního vzdělávání Svazu účetních a Komory auditorů ČR).Praha, Management Press, 2005, 475 stran, ISBN 80-7261-131-3 (další autoři ŠOLJAKOVÁ, Libuše, FIBÍROVÁ, Jana, WAGNER, Jaroslav, MENŠÍK, Michal)
NMÚ FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše, WAGNER, Jaroslav, PETERA, Petr: Manažerské účetnictví : Nástroje a metody. Praha, Wolters Kluwer 2015, 402 s.
Smú ŠOLJAKOVÁ, Libuše: Strategicky zaměřené manažerské účetnictvíPraha, Management Press, 2009, 208 stran, ISBN 978-80-7261-199-7
Wagner WAGNER, Jaroslav: Měření výkonnosti – Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnostiGRADA, 2009, 256 stran, ISBN 978-80-247-2924-4
Reporting ŠOLJAKOVÁ, Libuše, FIBÍROVÁ, Jana: Reporting – 3. rozšířené a aktualizované vydání
GRADA, 2010, 224 stran, ISBN 978-80-247-2759-2