Aktivní výzkumné projekty

Řízení a vykazování informací o udržitelném rozvoji podniků – trendy a nejlepší praxe (IGA VŠE)

Hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague