Okruhy ke státní bakalářské zkoušce z oboru Účetnictví a finanční řízení podniku – dílčí předmět 1MU305 Manažerské účetnictví I.

 1. Předmět finančního a manažerského účetnictví, vztahy mezi nimi. Metodické řešení těchto vztahů.
 2. Členění podnikových činností z hlediska podílu na tvorbě zisku. Vztah finančního řízení podniku a manažerského účetnictví. Role treasurera a controllera v podniku.
 3. Informace pro měření výkonnosti podniku jako celku a pro řízení výkonnosti hlavní výdělečné činnosti, vztahy mezi nimi.
 4. Pojetí a základní kritéria členění nákladů ve finančním a manažerském účetnictví. Význam informací o nákladech pro řízení podniku.
 5. Měření a vykazování zisku v manažerském účetnictví.
 6. Základní průřezy podniku a jejich zobrazení v manažerském účetnictví.
 7. Metoda standardních nákladů a výnosů.
 8. Kalkulace a jejich využití v manažerském řízení.
 9. Metodické otázky sestavení kalkulace.
 10. Kalkulační systém a jeho využití v řízení.
 11. Postavení rozpočtu nákladů v systému plánů a rozpočtů. Cíle, obsah, funkce a etapy sestavení rozpočtu. Kontrola rozpočtu nákladů.
 12. Vztah výsledku hospodaření podniku, výsledků hospodaření vnitropodnikových útvarů a kalkulovaného zisku. Možnosti měření a ocenění interních výkonů; pojetí výnosů v manažerském účetnictví.
 13. Hodnotové informace pro řízení po linii odpovědnosti.

Literatura:


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague