Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

17.11.2017 - Státní svátek

Hledat
Pokročilé hledání
Témata diplomových prací

Jednotliví členové katedry nabízejí pro inspiraci následující témata:

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

 • Analýza a zdokonalení controllingu (manažerského účetnictví) konkrétního podniku
 • Zhodnocení a zdokonalení využití kalkulace v konkrétním podniku
 • Rozpočty jako integrující nástroj řízení podniku
 • Systém interního výkaznictví (reporting), vztah k výkazům finančního účetnictví
 • Informace pro měření a řízení výkonnosti podniku (transparentní a účinný systém odpovědnostního řízení)
 • Využití koncepce Balanced Scorecard v řízení podniku

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

 • Systém podnikových plánů a rozpočtů a jeho vliv na kvalitu podnikového řízení
 • Využití informací manažerského účetnictví pro rozhodování
 • Cíle, struktura a předpoklady účinného fungování odpovědnostního účetnictví
 • Řízení po linii výkonů a jejich informační zajištění
 • Produkty podnikové činnosti a jejich zobrazení ve finančním, daňovém a manažerském účetnictví
 • Vývojové tendence manažerského účetnictví a jejich odraz v podnikové praxi

doc. Ing. Libuše Šoljaková, CSc. – t. č. na mateřské dovolené

 • Balanced Scorecard a jeho využití pro řízení
 • Hodnotové řízení dodavatelských řetězců
 • Strategické kalkulace výkonů
 • Just In Time a jeho vliv na manažerské účetnictví
 • Analýza a řízení ziskovosti zákazníků
 • Role manažerského účetnictví při formulaci strategie a analýze strategické pozice podniku
 • Metoda standardních nákladů a výnosů
 • Informace manažerského účetnictví pro řízení nakladatelství knih
 • Informace manažerského účetnictví pro řízení sportovních klubů

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

 • Analýza zisku podniku podle jednotlivých výkonů a zákazníků
 • Využití manažerského účetnictví při řízení výkonnosti podniku
 • Rozhodovací úlohy spojené s alokací nákladů a výnosů
 • Využití informací manažerského účetnictví pro motivaci a odměňování zaměstnanců

Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.

 • Nástroje controllingu v nevládních neziskových organizacích
 • Využití manažerského účetnictví v řízení neziskových organizací
 • Využití IS/IT v manažerském účetnictví
 • Exekutivní informační systémy
 • Strategické řízení a jeho informační podpora nástroji strategického manažerského účetnictví
 • Teorie omezení a její odraz v nástrojích manažerského účetnictví a řízení firmy

Ing. Vlastimil Roun, Ph.D.

 • Využití předacích cen v manažerském účetnictví, jejich vztah k předacím cenám stanoveným pro potřeby finančního a daňového účetnictví
 • Aplikace nástrojů a metod manažerského účetnictví v řízení nadací a občanských sdružení
 • Využití předacích cen při řízení podniku

Ing. Michal Menšík, Ph.D.

 • Analýza výkonnosti podniku dle hlavních činností
 • Využití rozpočtů v podnikovém řízení
 • Využití manažerského účetnictví v neziskovém sektoru
 • Kvantitativní metody a jejich využití v podnikovém řízení

Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

 • Systém řízení na bázi controllingu a jeho informační podpora
 • Vztah controllingu a manažerského účetnictví
 • Implementace controllingových nástrojů v konkrétním podniku
 • Zhodnocení kvality systému podnikového řízení

Ing. Miroslav Brabec

 • Kalkulační systém a analýza účinnosti jeho fungování v konkrétním podniku
 • Vnitropodniková banka: předpoklady a možnosti jejího uplatnění v konkrétním podniku

Ing. Petr Petera

 • Analýza a návrh optimalizace plánů a rozpočtů
 • Využití Balanced Scorecard pro měření výkonnosti podniku a motivaci pracovníků
 • Využití nástrojů manažerského účetnictví jako informační podpory strategického řízení