Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

17.11.2017 - Státní svátek

Hledat
Pokročilé hledání
Témata bakalářských prací

Po dohodě s vedoucím semináře nebo vedoucím práce možno zvolit i jiné téma.

1. Výsledovka jako základ pro měření výkonnosti podniku

 • odlišné pojetí a členění nákladů a výnosů ve finančním a manažerském účetnictví
 • obsah a struktura hospodářského výsledku pro externí uživatele a pro potřeby manažerského řízení
 • varianty výsledovky pro měření hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti

2. Oceňování aktiv vytvořených vlastní činností, jeho vliv na kvalitu řízení, výkazy finančního účetnictví a zdanění

 • obecné možnosti oceňování zásob vlastní výroby (ocenění na bázi skutečných či předem stanovených nákladů, využití kalkulace plných či variabilních nákladů)
 • výhody a nevýhody jednotlivých způsobů ocenění pro potřeby řízení
 • vztah jednotlivých způsobů ocenění k IAS, US GAAP a Českým účetním standardům
 • vliv způsobu ocenění na výši daně z příjmu

3. Analýza zisku podniku podle jednotlivých výkonů a zákazníků

 • tradiční a moderní metody alokace, jejích význam při analýze zisku
 • vymezení alokačních fází
 • kalkulace ziskovosti zákazníka (Customer Profitability Analysis)
 • analýza zisku podle výkonů a zakázek

4. Využití systému plánů a rozpočtů

 • odlišné řízení fixních a variabilních nákladů
 • využití analýzy bodu zvratu
 • rozpočtová výsledovka – obsah, struktura, způsob sestavení
 • analýza odchylek nákladů a odchylek vyplývajících z vlivu změn objemu, sortimentu, prodejních cen

5. Vliv organizační struktury a ekonomické struktury na informace pro řízení po linii odpovědnosti

 • funkční a procesní řízení podniku
 • tvorba organizační a ekonomické struktury
 • využití vnitropodnikových cen