Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

17.11.2017 - Státní svátek

Hledat
Pokročilé hledání
Speciální a diplomový seminář

Každý semestr vypisujeme pod identem 1MU561 (program E) speciální seminář, který je vstupem do seminární formy výuky. Jmenuje se „Využití účetních informací v řízení podniku“ a garantuje ho vedoucí katedry prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

V semináři jsou zvýrazněny takové metody výuky, které se obtížně prosazují ve velkých kolektivech. Základem semináře je písemný výstup v rozsahu 5 – 10 stran, který zájemce o určité téma zpracuje podle dispozic pedagoga – vedoucího seminární práce, kterého si každý z Vás zvolí podle vlastního uvážení a zájmu.

Na tento výstup pak navazuje také stručné shrnutí, resp. power-pointová prezentace, kterou zpracovatel zašle alespoň jeden den před konáním semináře, na němž svůj výstup bude prezentovat, všem účastníkům semináře. Zpracovatel pak na semináři přednese na uvedené téma i úvodní slovo, po němž následuje diskuse.

Předpokládáme, že tímto způsobem budou splněny i dílčí cíle, které speciální seminář sleduje:

  • umožnit posluchači zvládnout zvolené dílčí téma do větší hloubky než se předpokládá např. u zkoušky,
  • rozvinout jeho schopnosti toto téma logicky písemně zpracovat a
  • fundovaně o něm pohovořit a prezentovat ho.

Co se týče personálního zajištění semináře, může se Vám potenciálně v případě Vašeho zájmu věnovat celkem devět učitelů katedry manažerského účetnictví. I to navazuje na jeden z cílů semináře – dát posluchačům možnost seznámit se prakticky se všemi členy katedry, kteří by přicházeli v úvahu jako potenciální vedoucí diplomové práce. Tento tzv. „řetěz“ pedagogů je praktický i pro případ, že by zájemců o seminář byl větší počet.

Bez ohledu na nevýhodnost tohoto přístupu při finančním ohodnocení výkonů katedry se totiž snažíme respektovat pravidlo, aby v tomto semináři nebylo více než 10 účastníků. Domníváme se totiž, že nízký počet přispívá nejen k efektivnosti semináře, ale k užšímu osobnímu kontaktu mezi učitelem a posluchači.

Návazný diplomový seminář, označený identem 1MU562  již strávíte v individuální diskusi s vedoucím Vaší diplomové práce nad diplomovou prací.

Ve volbě témat, která budete prezentovat v rámci speciálního semináře, i v obsahovém zaměření Vaší diplomové práce  se maximálně snažíme respektovat zájem posluchače o problematiku, které se chce věnovat. Spíše pro inspiraci problémových okruhů, které dlouhodobě katedra rozvíjí, však také nabízíme témata prací pro výběr.