Seminář k bakalářským pracím

Pro koho

Na bakalářský seminář katedry manažerského účetnictví se mohou přihlásit všichni studenti studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku, kteří zamýšlí psát svou bakalářskou práci na katedře.

Zaměření

Seminář směřuje studenty ke kvalifikovanému získávání, zpracování a prezentaci informací dílčí problematiky studovaného oboru tak, aby byli na základě toho schopen zpracovat a obhájit bakalářskou práci.

Cíle

Osnova


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague