Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Seminář k bakalářským pracím

Pro koho

Na bakalářský seminář katedry manažerského účetnictví se mohou přihlásit všichni studenti studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku, kteří zamýšlí psát svou bakalářskou práci na katedře.

Zaměření

Seminář směřuje studenty ke kvalifikovanému získávání, zpracování a prezentaci informací dílčí problematiky studovaného oboru tak, aby byli na základě toho schopen zpracovat a obhájit bakalářskou práci.

Cíle

 • Vybrané odborné téma zpracovat na základě studia odborné literatury či využití získaných dovedností při řešení konkrétní problematiky z praxe.
 • Naučit studenty formulovat vlastní názory a závěry.
 • Získat zkušenosti s prezentací vlastních myšlenek, argumentovat vdiskusi a obhajovat své závěry.
 • Pod vedením příslušného akademického pracovníka vytvořit bakalářskou práci.

Osnova

 • Výběr tématu bakalářské práce na základě individuálního zájmu studenta z témat vypsaných katedrou.
 • Volba cíle bakalářské práce a výběr adekvátních metod pro její zpracování.
 • Diskuse nad osnovou bakalářské práce.
 • Práce s literaturou. Způsoby uvádění citací a sestavování seznamu použitých literárních a jiných pramenů.
 • Formální náležitosti bakalářské práce.
 • Prezentace odborného příspěvku souvisejícího se zvoleným tématem bakalářské práce.
 • Prezentace první části bakalářské práce jednotlivých účastníky semináře a diskuse nad ní.
 • Prezentace druhé části bakalářské práce jednotlivých účastníků semináře a diskuse nad ní.
 • Metodologie zpracování závěrů bakalářské práce.
 • Příprava na obhajobu bakalářské práce.