Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářské a diplomové práce

Závěrečné práce

Informace o seminářích spojených se zpracováním bakalářské práce najdete zde.

Informace o seminářích spojených se zpracováním diplomové práce najdete zde.

Šablony pro závěrečné práce

Šablona pro bakalářské práce (zde).

Šablona pro diplomové práce (zde).

Pravidla pro obhajoby

  1. Obhajoby prací probíhají v lednu – únoru, červnu a září. Vedoucí katedry může povolit termín obhajoby v jiném měsíci, pokud jsou k obhajobě na katedře připraveny alespoň dvě práce. V období prázdnin obhajoby neprobíhají.
  2. Pokud student neodevzdá práci ve lhůtách, stanovených vyhláškou děkana FFÚ č. 3/2014 o plnění studijních povinností, bude z termínu obhajoby odhlášen.
  3. Vedoucí katedry schvaluje návrh na jmenování externího oponenta práce pouze po předložení jeho stručného odborného profilu (zejm. odborné vzdělání a odborná praxe) vedoucím práce.
  4. Obhajoba trvá obvykle 20-25 minut u bakalářské práce a 30-40 minut u diplomové práce a skládá se zpravidla z úvodní prezentace práce studentem (10-12 minut u BP a 15-18 minut u DP), ze seznámení komise s posudky vedoucího a oponenta práce, odpovědi studenta na otázky z posudků a odborné diskuze.

Bakalářské a diplomové práce dále upravují zejména:

  • Studijní a zkušební řád VŠE – články 18 a 18a
  • Vyhláška děkana FFÚ č. 3/2014 – §10 až §15