1MU400 Počítačem integrované řízení podniku

Kurz je koncipován v souladu s požadavky Mezinárodních vzdělávacích standardů IES pro profesionální účetní. Navazuje na znalosti z nákladového a manažerského účetnictví. Vymezuje základní aspekty zpracování informační strategie IS/ICT v kontextu se strategií podniku. Zabývá se aplikačními nástroji řízení podniku s využitím progresivních SW produktů koncipovaných na bázi řízení podnikových zdrojů ERP II obsahující i řízení dodavatelských řetězců SCM, řízení zákaznických vztahů CRM, e-commerce a c-commerce, a to ve vazbě na tvorbu databází pro počítačovou podporu manažerských rozhodovacích procesů s využitím SW produktů typu Business Intelligence.

Na cvičeních se aplikuje SW aplikace QAD, Inc. Licence poskytuje a výuku na cvičeních zabezpečuje firma MINERVA ČR.

Kurz je akreditován ve studijním plánu E jako 1MU400.

Kurz vyučují konzultanti společnosti Minerva.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague