Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
1MU502 Finanční řízení francouzsky

Předmět 1MU502 Finanční řízení francouzsky probíhá nepravidelně. Kurz vyučuje Brigitte Oger, Université Paris 1, Sorbonne-Panthéon, IAE Paris.

Intenzivní mimosemestrální kurz ve francouzském jazyce, zajišťovaný ve spolupráci s partnerskými francouzskými univerzitami. Kurz navazuje na základní znalosti finančního účetnictví, požadavků finanční analýzy na účetní informace. Charakteristické rysy a odlišnosti finančního řízení francouzských podniků. Analýza hospodářského výsledku (vypovídací schopnost výsledovky), analýza finanční pozice podniku (využití informací z rozvahy). Měření rentability, solventnosti, finanční rovnováhy a likvidity.

Základním cílem předmětu je získat takové znalosti a dovednosti, které umožňují řídicím pracovníkům porozumět a interpretovat informace z finanční analýzy. Využití nástrojů finančního řízení je založeno na porozumění základním finančním výkazům – rozvaze, výsledovce, výkazu peněžních toků, příloze, a s tím spojenými ukazateli. Získané informace umožňují analyzovat i další souvislosti, zejména vhodnou strukturu financování a dividendovou politiku. Doplňkovým cílem je i osvojení terminologie ve francouzském jazyce, poznání specifik finančního řízení francouzských podniků, které mají relativně významný podíl mezi zahraničními podniky na českém trhu. Předpokladem zápisu kurzu je dobrá znalost francouzštiny.

Garantem kurzu je prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.