1MU409 Controlling v neziskových organizacích

Kurz se zabývá controllingem (respektive manažerskými řídicími systémy – management control systems) v neziskových organizacích a je vhodný zejména pro ty, kdo v těchto organizacích chtějí profesně působit. Kurz byl vyvinut ve spolupráci katedry manažerského účetnictví VŠE v Praze a společnosti Člověk v tísni, o.p.s. Svým posluchačům kurz umožňuje interaktivní seminářovou formou zkoumat podstatu a specifika řídicích a kontrolních procesů v neziskových organizacích, navrhovat efektivní systém pro správu finančních a s nimi souvisejících administrativních procesů a obecně zvyšovat efektivitu a transparentnost ekonomického řízení organizace.

Kmenovým vyučujícím kurzu je (vedle hostujících vystupujících) Ondřej Matyáš.

Kurz je akreditován ve studijním programu E (ECTS) pod identem 1MU409 Controlling v neziskových organizacích.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague