Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

17.11.2017 - Státní svátek

Hledat
Pokročilé hledání
Informace ke kurzu v ZS 2016/17

Související stránky

Výuka: St 9,15 – 12,30

Vyučující: Libuše Šoljaková

PROGRAM PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ

Datum Téma Kapitoly z učebnice (základní literatura) Případová studie
1. 21.9.2016 Obsah, pojetí a cíle manažerského účetnictví. Postavení controllera v podniku Kapitola 1

str. 19-45

SPORT
2. 5.10.2016 Základní pojmy manažerského účetnictví, pojení a členění nákladů, výnosů a zisku Kapitola 2 a 3 str. 46-96
3. 12.10.2016 Výkaz zisků a ztrát v manažerském účetnictví, oceňování zásob vlastní činnosti Kapitola 4 a 6 str. 97-122 a 151-170 OFIS
4. 19.10.2016 Kalkulace – obsah, struktura, metody, principy, využití v řízení Kapitola 5 a 8 str. 123-150 a 191-216 KOUBA I.
5. 26.10.2016 Kalkulace – alokační fáze, metoda ABC Kapitola 7

str- 171-190

KOUBA II.
6. 2.11.2016 Systém plánů a rozpočtů v podniku Kapitola 10 str. 268-319 ABSTINENT
7. 9.11.2016 Rozpočty režijních nákladů Kapitola 11 str. 320-337 FOOD
8. 16.11.2016 Metoda standardních nákladů a výnosů Kapitola 13 str. 361 -394 Delikatesa
9. 23.11.2016 Krátkodobé rozhodovací úlohy Kapitola 17 str. 455-488 EXIMET
10. 30.11.2016 Zobrazení vztahů uvnitř podniku, informace manažerského účetnictví pro řízení po linii odpovědnosti Kapitola 14-16 str. 395-454 BETA
7.12.2016
14.12.2016 TEST

Literatura:

Základní literatura:

 • Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Praha, Management Press, 2010, 3. doplněné a aktualizované vydání, 660 str.
 • Podkladové materiálu distribuované přes InSIS:
  • slides
  • případové studie a příklady
  • pojmy, tvrzení a situace ke shrnutí pro samostatná vystoupení

Doporučená literatura:

 • Fibírová J., Šoljaková L., Wagner J., Petera P.: Manažerské účetnictví – nástroje a metody, Praha, Wolters Kluwer 2015, 402 str.

Požadavky na absolvování

1. Aktivní účast na přednáškách a cvičeních v průběhu semestru 30 bodů

 • 20 bodů za průběžnou práci na přednáškách a cvičeních tj:
  • příprava řešení případové studie a předem zadaných příkladů na dané cvičení, formulace dotazů v případě nejasností;
  • nastudování obsahu používaných pojmů v případové studii, popřípadě dalších předem zadaných pojmů, v rozsahu nezbytném pro samostatné vysvětlení problematiky, příprava dotazů;
  • aktivní účast při řešení případové studie, příkladů a na diskusi v průběhu cvičení
 • 10 bodů za krátké samostatné vystoupení dle přiděleného úkolu (řešení stiuace, vysvětlení pojmů, analýza tvrzení) 1 x za semestr

2. Písemný závěrečný test 30 bodů (délka trvání cca 75 minut)

3. Ústní zkouška 40 bodů

U všech výše uvedených částí hodnocení musí student dosáhnout alespoň 40 % bodů