Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

17.11.2017 - Státní svátek

Hledat
Pokročilé hledání
1MU413 Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci

Jedním z důležitých předpokladů fungování účinného systému řízení podniku jsou i kvalitní informace. Transparentní a srozumitelné stanovení úkolů ve vývoji hodnotových veličin (nákladů, výnosů, zisku, aktiv a závazků, peněžních toků), jejich kontrola a zjištění odpovědnosti za skutečný vývoj je předpokladem zajištění efektivnosti podnikatelského procesu. Analýza odchylek z hlediska příčin a odpovědnosti je nejen nástrojem řízení a motivace, ale i důležitým plánovacím nástrojem.

Manažerské účetnictvíCílem první části kurzu je poskytnout posluchačům poznatky z oblasti tvorby, zobrazení a využití informací pro hodnotové řízení na různých úrovních podnikového managementu, a to pro řízení takových procesů, o jejichž parametrech již bylo v zásadě rozhodnuto. Ve druhé části kurz tyto znalosti rozvíjí zejména ve dvou oblastech:

a) v oblasti využití informací v operativním, taktickém a strategickém řízení se zvláštním zřetelem na využití konceptů Variable, Absorption a Activity Based Costing v řízení po linii výkonů, odpovědnosti a procesů;

b) v oblasti využití informací pro rozhodování se zvláštním zřetelem na zvýraznění odlišností při rozhodování na existující kapacitě a o budoucí kapacitě.

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům obecné i aplikační poznatky z oblasti tvorby, zobrazení a využití informací pro hodnotové řízení na různých úrovních podnikové hierarchie.

Výuka zahrnuje následující okruhy:

  1. Obsah, pojetí a cíle manažerského účetnictví. Postavení controllera v podniku
  2. Základní pojmy manažerského účetnictví, pojetí a členění nákladů, výnosů a zisku
  3. Výkaz zisků a ztrát v manažerském účetnictví, oceňování zásob vlastní činnosti
  4. Kalkulace – obsah, struktura, metody, principy, využití v řízení
  5. Kalkulace – alokační fáze, metoda ABC
  6. Systém plánů a rozpočtů v podniku
  7. Rozpočty režijních nákladů
  8. Metoda standardních nákladů
  9. Krátkodobé rozhodovací úlohy
  10. Zobrazení vztahů uvnitř podniku, informace manažerského účetnictví pro řízení po linii odpovědnosti

Kurz je akreditován ve studijním programu E (ECTS) pod identem 1MU413 Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci. Je určen studentům vedlejších specializací „Řízení podnikové výkonnosti“, „Účetnictví“ a „Controlling“, a to v případě, že neabsolvovali předmět Manažerské účetnictví II.

Výuku kurzu zajišťuje doc. Libuše Šoljaková (přednášky, cvičení)

Další informace a pokyny ke kurzu jsou uvedeny v boxu „Související stránky“.