1MU407 Strategicky orientované manažerské účetnictví

Cílem kurzu Strategicky orientované manažerské účetnictví je prohloubit a rozšířit znalosti získané na kurzu Manažerské účetnictví i na oblast strategického řízení. Kurz se zaměřuje na podrobné vysvětlení a možnosti využití základních nástrojů a metod strategického hodnotového řízení zejména na:

Výklad jednotlivých témat je vždy doplněn konkrétními příklady a případovými studiemi, které by měly studentům přiblížit aplikaci v praxi.

Kurz je akreditován ve  studijním plánu E jako 1MU407.

Kurz je možné absolvovat i v angličtině pod identem 1MU507.

Garantem kurzu: doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D. 

Přednášející:Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.

Vyučující: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. a Ing. Michal Menšík, Ph.D.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague