Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

17.11.2017 - Státní svátek

Hledat
Pokročilé hledání
1MU407 Strategicky orientované manažerské účetnictví

Cílem kurzu Strategicky orientované manažerské účetnictví je prohloubit a rozšířit znalosti získané na kurzu Manažerské účetnictví i na oblast strategického řízení. Kurz se zaměřuje na podrobné vysvětlení a možnosti využití základních nástrojů a metod strategického hodnotového řízení zejména na:

  • sestavení a využití kalkulace životního cyklu, kalkulace cílových nákladů;
  • aplikaci metod orientujících se na řízení procesů, činností a aktivit např. Activity Based Management, Just in time;
  • informace manažerského účetní pro řízení kvality;
  • měření strategické výkonnosti jednotlivých útvarů podniku;
  • sestavování strategických plánů a rozpočtů a kontrolu jejich plnění.

Výklad jednotlivých témat je vždy doplněn konkrétními příklady a případovými studiemi, které by měly studentům přiblížit aplikaci v praxi.

Kurz je akreditován ve  studijním plánu E jako 1MU407.

Kurz je možné absolvovat i v angličtině pod identem 1MU507.

Garantem kurzu: doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D. 

Přednášející:Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.

Vyučující: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. a Ing. Michal Menšík, Ph.D.