1MU307 Účetnictví pro měření výkonnosti

Předmět se zaměřuje na principy, metody a nástroje měření výkonnosti jako informační podpory podnikového řízení s důrazem na využití účetních informací.

Po absolvování předmětu budou studenti schopni:

Na kurzu se u jednotlivých témat kombinují prezentace studentů založené na studiu odborných článků a řešení dílčích případových studií.

Vyučujícím je doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague