Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
1MU307 Účetnictví pro měření výkonnosti

Předmět se zaměřuje na principy, metody a nástroje měření výkonnosti jako informační podpory podnikového řízení s důrazem na využití účetních informací.

Po absolvování předmětu budou studenti schopni:

  • rozlišit informační potřeby externích uživatelů a manažerů v oblasti informací o výkonnosti
  • vymezit základní koncepční otázky měření výkonnosti a aplikovat je při tvorbě účinného systému měření výkonnosti
  • posoudit vliv teorie zastoupení na měření výkonnosti v podnicích s různým řešením vztahu vlastník – manažer
  • vysvětlit význam benchmarkingu při hodnocení výkonnosti
  • navrhnout řešení vlivu času na nástroje měření výkonnosti
  • popsat vývojové tendence v měření výkonnosti
  • vysvětlit význam základních syntetických a analytických přístupů k měření výkonnosti a připravit informační podklady pro jejich aplikaci

Na kurzu se u jednotlivých témat kombinují prezentace studentů založené na studiu odborných článků a řešení dílčích případových studií.

Vyučujícím je doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.