Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nabídka kurzů

Vedle povinných kurzů uvedených na konci této stránky nabízíme v letním semestru volitelné kurzy pro bakalářský a magisterský stupeň.

Bakalářský stupeň

Kurz 1MU306 Praktika na počítači z manažerského účetnictví pod vedením Ing. Vlastimila Rouna, Ph.D. a Ing. Ladislava Šišky, Ph.D. navazuje na Manažerské účetnictví I. a prohlubuje jeho znalosti ukázkami konkrétní aplikace, které v praxi obvykle řeší oddělení controllingu.

Kurz 1MU307 Účetnictví pro měření výkonnosti pod vedením Ing. Jaroslava Wagnera, Ph.D., se zaměřuje na tvorbu systémů měření výkonnosti, které manažeři potřebují pro řízení podnikové výkonnosti.

Kurz 1MU391 Bakalářský seminář pod vedením Ing. Petra Petery, Ph.D. je určený pro studenty, kteří by měli zájem zpracovávat bakalářskou práci na katedře manažerského účetnictví.

Magisterský stupeň

Kurz 1MU400 Počítačem integrované řízení podniku pod vedením konzultantů společnosti Minerva ČR se zaměřuje na základní aspekty zpracování informační a komunikační strategie ve vazbě na podnikovou strategii.

Kurz 1MU406 Bankovní controlling pod vedením Ing. Davida Borgese, výkonného ředitele Financí ČSOB, se zaměřuje na využití controllingu v bankovním sektoru s ukázkami konkrétní aplikace v praxi.

Kurz 1MU408 Exekutivní informační systémy pod vedením Ing. Václava Housera, ředitele společnosti Inekon Systems, se zaměřuje na využití informačních systémů a informačních technologií v oblasti manažerského účetnictví (controllingu); kurz bude vyučován ve čtvrtek od 18:00 hodin.

Kurz 1MU409 Controlling v neziskových organizacích pod vedením Ing. Ondřeje Matyáše, Ph.D. se zaměřuje na specifika ekonomického řízení nevládních neziskových organizací s hlavním důrazem na informační podporu řízení organizace.

Kurz 1MU561 Speciální seminář pod vedením prof. Ing. Bohumila Krále, CSc. prohlubuje znalosti získané v povinných magisterských kurzech manažerského účetnictví a vede studenty k samostatnému využívání odborných zdrojů, prezentaci a obhajobě vlastních myšlenek.

Kurz 1MU562 Diplomový seminář je určený pro studenty, kteří zpracovávají diplomovou práci na katedře manažerského účetnictví. Kurz je realizován formou individuální diskuse studenta s vedoucím jeho diplomové práce.

Kurz 11F451 Převodní ceny pod vedením Ing. Františka Francírka, Ph.D a Ing. Vlastimila Rouna, Ph.D. Obsahem kursu je problematika tzv. převodních cen (transfer pricing). Jedná se o teoretická východiska i o praktické aspekty jak mezinárodních předpisů (OECD, EU), tak tuzemské právní úpravy.

Souhrnný přehled volitelných kurzů zajišťovaných katedrou:

Praktika z nákladového účetnictví na počítači 1MU306 ISIS
Účetnictví pro měření výkonnosti 1MU307 ISIS
Počítačem integrované řízení podniku 1MU400 ISIS
Bankovní controlling 1MU406 ISIS
Exekutivní informační systémy 1MU408 ISIS
Controlling v neziskových organizacích 1MU409 ISIS
Speciální seminář 1MU561 ISIS
 Diplomový seminář 1MU562 ISIS

Nepravidelně nabízíme následující kurzy vyučovaných zpravidla hostujícími profesory:

Applied Management Accounting 1MU501
Gestion financiere (intenzivně ve francouzštině) 1MU502 ISIS
Management stratégique (intenzivně ve francouzštině) 1MU503 ISIS
Strategic Management (intenzivně v angličtině) 1MU504 ISIS

Oborově povinné kurzy

Dále katedra manažerského účetnictví zajišťuje výuku povinných kurzů, které umožňují posluchačům nabýt znalosti odpovídající světovým standardům výuky manažerského účetnictví:

Manažerské účetnictví I 1MU305 ISIS
1MU211 ISIS
Manažerské
účetnictví II
1MU403 ISIS
Manažerské
účetnictví pro vedlejší specializaci
1MU413 ISIS
Strategicky orientované manažerské účetnictví 1MU407 ISIS