Vzdělávání

Jsme si vědomi, že pokud chceme výrazněji ovlivnit vývoj účetní profese, musíme své vědecké i pedagogické aktivity realizovat nejen ve spolupráci s kolegy z VŠE, ale i s našimi partnery z oblasti profesních a vzdělávacích institucí a v neposlední řadě i s reprezentanty progresivní podnikové praxe. Ani v tomto směru nejsou aktivity pracovníků katedry zanedbatelné.

Katedra manažerského účetnictví

Spolupráce s katedrou finančního účetnictví a auditingu prolíná pak i do výuky na kurzech celoživotního vzdělávání, kde členové katedry manažerského účetnictví participují na obsahové garanci a výuce kurzu celoživotního vzdělávání katedry finančního účetnictví a auditingu „Mezinárodně uznávané účetní standardy“.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague