Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vzdělávání

Související stránky

Jsme si vědomi, že pokud chceme výrazněji ovlivnit vývoj účetní profese, musíme své vědecké i pedagogické aktivity realizovat nejen ve spolupráci s kolegy z VŠE, ale i s našimi partnery z oblasti profesních a vzdělávacích institucí a v neposlední řadě i s reprezentanty progresivní podnikové praxe. Ani v tomto směru nejsou aktivity pracovníků katedry zanedbatelné.

Katedra manažerského účetnictví

  • obsahově garantuje a zajišťuje výuku kurzů Finanční účetnictví a Manažerské účetnictví na Pražské mezinárodní manažerské škole při Vysoké škole ekonomické;
  • se významně podílí na vzdělávání před vstupem do profese a na přípravě zkouškových zadání na Komoře auditorů České republiky; mimochodem – na katedře aktivně působí čtyři auditoři zapsaní v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky;
  • obsahově garantuje a podílí se na výuce i přípravě zkouškových zadání předmětu Manažerské účetnictví a Manažerské finance, zařazených do systému vzdělávání před vstupem do profese.;
  • má své zastoupení ve Výboru pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky Rady pro veřejný dohled nad auditem, ve Výkonném výboru a ve Výboru pro auditorské zkoušky Komory auditorů České republiky a v Radě pro uznání předchozího vzdělání a Komitétu pro certifikaci a vzdělávání – dvou nejvyšších orgánech Svazu účetních;
  • obsahově garantuje a zajišťuje výuku kurzů manažerského účetnictví a mezinárodních účetních standardů ve spolupráci s významnými vzdělávacími agenturami (např. 1. VOX, a. s.);
  • úzce spolupracuje na vědeckých a konferenčních projektech s renomovanými společnostmi Controller Institut-Contrast Consulting a Inekon Systems;
  • podílí se na obsahové garanci a výuce mezinárodně certifikovaných controllerů, kterou organizačně zajišťuje společnost Controller Institut – Contrast Consulting, a nově také na projektu OPVK ve spolupráci rovněž s Controller Institut – Contrast Consulting;
  • je zastoupena v redakční radě časopisu Účetnictví a renomovaného odborného periodika Verlag Dashöfer;
  • se podílí formou připomínkového řízení na tvorbě legislativních norem, vytvářejících právní rámec pro rozvoj profese, zejména na tvorbě zákona o účetnictví, zákona o auditorech a vyhlášky Ministerstva financí ČR, která upravuje zkušební řád auditorů.

Spolupráce s katedrou finančního účetnictví a auditingu prolíná pak i do výuky na kurzech celoživotního vzdělávání, kde členové katedry manažerského účetnictví participují na obsahové garanci a výuce kurzu celoživotního vzdělávání katedry finančního účetnictví a auditingu „Mezinárodně uznávané účetní standardy“.