Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

17.11.2017 - Státní svátek

Hledat
Pokročilé hledání
Ing. Markéta Boučková

Pedagogická činnost

Podílím se na výuce cvičení kurzu 1MU305/1MU211: Manažerské účetnictví I.

Vědeckovýzkumná činnost

Již od magisterského studia se věnuji problematice strategického řízení nákladů (Strategic Cost Management) s ohledem na rozvoj nástrojů podporujících tuto oblast. Získané poznatky jsem uplatnila při zpracování diplomové práce, kde jsem se zaměřovala na nadefinování jednotlivých linií strategického řízení nákladů. V současnosti se v rámci svého doktorského studia orientuji na prohloubení těchto poznatků, které bych ráda rozvinula ve své disertační práci..

Vztahy s praxí

Od roku 2009 spolupracuji na rozvoji internetového obchodu Freestyle Shop.