Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Pedagogická činnost
Jsem garantem předmětu Management Accounting pro magisterské studijní programy International Business – Central European Business Realities a Finance and Accounting for Common Europe, vedu přednášky a cvičení povinného bakalářského předmětu Manažerské účetnictví I., jsem garantem volitelného předmětu Účetnictví pro měření výkonnosti a vedu Bakalářský seminář.

Vědeckovýzkumná činnost
Ve své vědeckovýzkumné činnosti se věnuji zejména problematice využití účetních informací pro měření výkonnosti podnikatelských subjektů a využití manažerského účetnictví pro strategické řízení podniku.

Zahraniční vztahy
V lednu 2004 jsem absolvoval stáž na katedře Controllingu Univerzity ve Stuttgartu. Jsem členem Evropské asociace účetních. Pravidelně se jako aktivní člen účastním mezinárodních konferencí.

Vztah k profesi
Věnuji se lektorské činnosti pro Institut svazu účetních, Komoru auditorů ČR a VOX.