logo konference Řízení výkonnosti: kde leží konkurenční výhoda logo VŠE

O konferenci

Ve dnech 14. - 16. září 2011 uspořádala katedra manažerského účetnictví 7. ročník mezinárodní konference. Hlavní náplní této každoročně pořádané konference zůstává zájem o inovativní přístupy v oblasti řízení výkonnosti, měření výkonnosti a o jejich informační podporu.

Zdánlivě krátké, ale také velice inspirativní období od počátku krize do tehdejších dnů vyvolávalo významnou otázku: co odlišuje podniky, které – navzdory srovnatelné „startovací čáře“ – vyšly z krizové lázně silnější než dříve a prosperují, od těch, které svůj boj o přežití již vzdaly nebo se jen obtížně s důsledky krize vyrovnávají?

Ústřední otázku konference zodpovídali uznávaní odborníci na řízení výkonnosti, zástupci prestižních evropských univerzit a manažeři významných českých i nadnárodních společností. V hlavním programu konference (15. – 16. září) vystoupili jako přednášející Rajiv Bankera (Temple University, USA), Miloslav Bjalek (Barum Continental), Dana Jurásková (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze), Eva Kislingerová (VŠE v Praze), Bohumil Krále (VŠE v Praze), Winfried Krause (Škoda Auto), František Kulovaný (BAEST), Tomáš Sedláček (ČSOB), Libor Šteffek (Toyota Tsusho Europe) a Josef Tesařík (TESCO SW).

Hlavní blok konference předcházel doprovodný program (14. září): profesoři John Christensen (University of Southern Denmark) a Tom Groot (VU University Amsterdam, Holandsko) moderovali výzkumné fórum konference; profesor Rajiv Banker (Temple University, USA) vedl jednodenní manažerský workshop.

© Katedra manažerského účetnictví 2011, Vysoká škola ekonomická v Praze. Foto: J. Koudelka a J. Stránský