2010: Reflexí krize ke zlepšování výkonnosti

Ve dnech 15. – 17. září 2010  pořádala katedra manažerského účetnictví 6. ročník mezinárodní konference. Hlavní náplní této každoročně pořádané konference tvořil zájem o inovativní přístupy v oblasti řízení výkonnosti, měření výkonnosti a o jejich informační podporu.

Konference byla určena pro odborníky, kteří se touto oblastí zabývají v praxi i ve výzkumu. Klíčovými řečníky se stali respektovaní experti v oblasti řízení výkonnosti, zástupci prestižních evropských universit a manažeři národních i nadnárodních společností.

Bližší informace na samostatném webu konference http://kmu.vse.cz/konference2010


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague